برگزاری جلسه توجیهی بصورت کارگاهی و گروهی و فعالیت عملی طرح طراوت تابستانه
زمان:۱۴۰۲/۳/۲۲
ساعت: ۱۶
مکان: مسجد مطهری
با حضور تعلیم تربیت حوزه،فرماندهان،مربیان و سرگروه های دوره دیده ی طرح طراوت پایگاه ها
فعالیت های انجام شده:
بیان اهداف و کلیات طرح
بیان قوانین و نحوه امتیاز دهی برای فراگیران
اجرای عملی و گروهی مسابقات طرح
بیان اهداف جزئیات هر کدام از فعالیت های عنوان شده در طرح
تقدیم پک کامل فرم ها و جداول به هر گروه ۱ بسته
شروع اطلاع رسانی و ثبت نام از امروز و اتمام نهایتاً تا پایان هفته ی جاری
۱ تیرماه ۱۴۰۲ شروع طرح
تهیه و تقدیم بنر جدول و ماروپله برای پایگاه‌های مجری طرح و حوزه

جلسه توجیهی طرح در جستجوی گنج

دیدگاهتان را بنویسید