کارگردان

تاریخ و پرداختن تحلیلی به آن در منابع دینی ما بسیار توصیه شده است. حضرت امیر در نامه ٣١ به پسرشان امام حسن مجتبی علیه السلام می‌فرمایند که تاریخ را چنان خواندم که گویا یکی از گذشتگان شدم و از اول تا پایان عمرشان با آنان بودم. این نوع نگاه دقیق به تاریخ و عمیق شدن نوجوان در بزنگاه‌های آن، صرفا با طرح سوالات مناسب و قرار گرفتن دانش‌آموز در چالشهای مرتبط امکان‌پذیر است. در درس‌نامه«کارگردان؛ صحنه به دست توست» چهار برش از مقاطعی در تاریخ صدر اسلام به دست نوجوانان، به شکل تئاتر به نمایش در می‌آید. تفاوت این نمایش با دیگر نمایش‌های مشابه، این است که بخشهای مهمی از نمایشنامه، دسترنج مباحثه و گفتگوی مخاطبان است.

هنوز درسنامه‌های بیشتری برای بررسی وجود دارد: