رهنما

“سلامت فکری را با کتاب‌خوانی تأمین کنید؛ از کتابهای خوب، راه‌گشا، راهنما که از سوی متفکّران و نویسندگان خوب ما تهیّه شده و در اختیار ما گذاشته شده استفاده کنید و بخوانید.” این‌ها جملات رهبر معظم انقلاب در رابطه با کتاب و کتاب‌خوانی است. سرانه مطالعه در کشور ما بسیار پایین است و اگر مطالعه مستمر کتاب، در نوجوانی در دانش‌آموزان ما نهادینه نشود، دیگر فرصت مناسبی برای این کار نخواهیم داشت. درسنامه ره‌نما، با این دورنما شکل گرفته است. مخاطب ما در «ره‌نما»، پا را فراتر می‌گذارد و حتی نمایشگاه کتاب برگزار خواهد کرد. البته «ره‌نما» سعی می‌کند با مطالعه هدفمند، به اهداف تربیتی مهم‌تر نیز برسد.

هنوز درسنامه‌های بیشتری برای بررسی وجود دارد: