برگ

موضوع گیاهان، خاص و شگفت‌انگیز است و دارای ظرفیت‌های کشفی و تأمل برانگیزی برای ساخت یک درس‌نامه است. حضرت صادق علیه‌السلام در حدیث مفضل فرمودند: «در آفرینش برگ بنگر و تأمل کن. چنان که می‌بینی سطح تمام برگ را چیزهایی چون رگ پوشانیده است. برخی بزرگترند که به صورت طولی و عرضی کشیده شده‌اند و برخی نازک و ظریف اند و گویی که در میان رگهای اصلی ماهرانه بافته شده‌اند. اگر بشر با دست خود چنین کاری می‌کرد، یک ساله قادر به ساخت یکی از آن‌ها نیز نبود». مخاطب با ورود به این درس‌نامه ارتباطات اجزای یک پدیده را با کارکرد آن کشف می­کند. مخاطب متوجه می­شود گیاهان و اجزای آن‌ها دارای نظم و هماهنگی است که این زمینه­‌های خداشناسی را در مخاطب فراهم می‌نماید. همچنین با بررسی این محتوا مهارت­‌های تفکری در او محقق می­شود. در این درس‌نامه از طریق بررسی گیاهان و انواع برگ‌ها و ساخت نمونه‌ای از لوله‌کشی برگ‌ها به این نظم و ارتباط می‌رسد و متوجه می‌­شود که انسان از انجام کارهای پروردگار ناتوان است. قالب این درسنامه ساخت نشریه حجمی است.

هنوز درسنامه‌های بیشتری برای بررسی وجود دارد: