استعمار

پرداختن تحلیلی به تاریخ در منابع دینی ما بسیار توصیه شده است. در طول تاریخ کشورهای استعمارگر چندین مرتبه به ایران حمله کرده‌اند. اثر این حملات در ایران دارای ابعاد مختلفی است. نوع نگاه دقیق به تاریخ و عمیق شدن در بزنگاه‌های تاریخی، با طرح سؤالات مناسب و قرار گرفتن دانش‌آموز در چالش‌های مرتبط امکان‌پذیر است. این درس‌نامه بر اساس کتاب مطالعات اجتماعی (مقطع ششم دبستان) طراحی شده است. متربیان در قالب ساخت فتوکلیپ به محتوای درس‌نامه ورود می‌کنند. آنها باید علت و اثرات استعمار و اثرات استقلال را بررسی کنند و نتایج کارشان را در قالب فتوکلیپ ارائه دهند.

هنوز درسنامه‌های بیشتری برای بررسی وجود دارد: